Over Sapias

Sapias Holding B.V. is een organisatie waar expertise, kapitaal in combinatie met een internationaal netwerk aanwezig is. De expertise richt zich special op startende of jonge webshops om deze van de grond te krijgen of te helpen groeien.

Het bijzonder is dat Sapias ook zelf de kar trekt, onvermoeibaar de boer op gaat om de betreffende webshop te promoten en daarnaast alle andere operationele problemen oplost.
Sapias verstrekt aan de nieuwe webshop kapitaal al vaak voordat er over noemenswaardige inkomstenbronnen wordt beschikt.

Waarom:

Omdat er bij veel kansrijke webshops sprake is van een soort zaaifase waarin vooral geld nodig is om allerlei zaken op orde te krijgen.

De opzet:

Er is bijvoorbeeld wel een product, maar het wordt nog niet verkocht. Oftewel op dat moment is er nog geen omzet. Het kapitaal, ook wel “seed capital”genoemd kan in dergelijk gevallen worden ingezet om activiteiten te ontplooien die nodig zijn om mijlpalen te halen en de webshop van de grond te krijgen. De bedragen die worden geïnvesteerd kunnen oplopen van enkele tienduizenden Euro’s tot enkele tonnen.